Prevence a bezpečnost

Interaktivní metody rozvoje jsou velmi citlivým nástrojem, a proto je třeba při jejich používání respektovat zásady a dbát na zajištění psychické i fyzické bezpečnosti účastníků.

 Hlavním principem je respekt k individualitě každého účastníka. Je nepřijatelné zlehčování či zesměšňování názorů klientů a zneužití informací, které v rámci kurzu lektoři získají. Míru otevřenosti diskuze lektor vždy koriguje s ohledem na vzájemné vztahy v účastnické skupině.

Bezpečnost outdoorových kurzů

 Efekt outdoorových kurzů je nezřídka založen na subjektivně vnímaném pocitu nejistoty nebo obav z neznámých, náročných činností. Odpovědností lektorů je však zajistit maximální objektivní bezpečnost. Právě zajištění maximální bezpečnosti je u nás první a základní podmínkou při realizování outdoorových programů.

Prevence
 Snažíme se ovlivnit, co můžeme.

 • každý instruktor je povinen dodržovat interní bezpečnostní pravidla
 • pro skalní lezení a vysoké lanové překážky používáme výhradně certifikovaný materiál, který je před každým použitím kontrolován
 • všechny lanové struktury jsou předem vyzkoušeny instruktory
 • evidujeme a vyhodnocujeme každou potenciálně nebezpečnou situaci
 • na každém kurzu Vás požádáme o vyplnění zdravotního prohlášení
 • účastníka, který má jakékoliv zdravotní omezení, dopředu informujeme o možných rizicích a zvažujeme s ním jeho účast při jednotlivých částech programu
 • všechny aktivity jsou pro účastníky dobrovolné

Když se něco stane

 nemusí se jednat o vážné zranění, i ruku poraněnou od trnkového keře je třeba kvalitně ošetřit.

 • každý instruktor je Vám schopen v krizové situaci pomoci
 • na kurzu je vždy jedna velká lékárna a několik malých pohotovostních, které jsou s Vámi na každém programu
 • na každém kurzu je k dispozici vozidlo a seznam nejbližších zdravotnických zařízení
 • máme uzavřenou pojistnou smlouvu - Pojištění odpovědnosti podnikatelů. Před kurzem je možné pro účastníky sjednat jednorázové úrazové pojištění.

 Aktuality


 Máme připravené informace a přihlášky k letnímu táboru Defurky 2020!! 


 Nově se na tábor můžete přihlašovat i online.


 Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mail či telefonicky.

Copyright © 2015-2020. All Rights Reserved.